Oda Sa Paglako Nin Pandesal

Tighahapulas sa mga dahon
na tinugdunan nin hamog
an mga bitis na nakiumbasan
sa pagsirang nin saldang.

Mati pa kan buol an lipot
kan banggi sa espalto.
Mahimpis na si tsinelas,
igwa nang banting.

Namumula an abagang
sinaklayan nin abakang gakod
sa kahon nin gin na
sinapinan sa laog nin katsa.

Kun napapaas an potpot
sa lipot nin pagka-aga,
ikinukurahaw sa kaharungan
an pangaran kan dara-dara.

An artist, writer and poet, Stephen Prestado hails from Camarines Sur.

Advertisements