Tirigsikan: Limatok

Gil:

Tigsik ko man an limatok

sa pangpang kun magsupsop

nin dugo daog an gurang pabayaeng puwerte,

garong duli-duli minapili nin singit, nakamating tubli.

 

Buboy:

Tara inin mga parasupsop na limatok

saraditon na dai mo makalot-kalot

nakauriod sa kublit sigeng ot-ot

nag-aayotong gusgos na man an lapnot.

 

Gil:

Baya hilnga kun mayong masusupsop

garong muymoy na ikos sa dapog

halat kun noarin an hulog

sa lamesang kawayan na kulang an rap-og

 

Buboy:

Kun minausmak man kaya an ikos na tinigsik mo

an bata kan odo sa kaog kan harong minalimyo

kun pakulon an kurasmag kunsensiya mo

kun pasensyahan tigbak ka sa golo-golo.

 

Maledate Matcher:

Kulibat ko an gurang nanaunambitan…

na sinabing maorag pa sa supsupan…

 

sa hiling ko huli gabos iyan…

sa kasusupsop nin tabagwang.

 

Abril 23, 2012. Sirimbagan ninda Gil Gregorio, Maledate Matcher asin Buboy Aguay.

Advertisements