Bako Masupgon an Turog-Turog

Lintian sa hamot an burak kun nakatungod sa aldaw

Lintian sa lanit makanutok kan tunok

Kaya dai pwedeng pagkarawan

Dai pwedeng lustaban, ta an balos

Mas marara pa sa kagat kan rimoranon na turog!

 

Dai mo aram, narahay an apo ko sa turog-turog?

Kun pinakala-kagaan, mawawara an abo?

Dai ta unaon, garo sana warang serbi

Kaya an totoo, bako masupgon an turog-turog.

May rara an tunok, may hamot kan kalag an burak.

May birtud an dahon—

May kamot ki parahilot sa may mga helang.

 

 

 

Si Yani Ela an Bikolanong bako mahilig sa lada, alagad maorag sa kaunan ki ilaw na bayawas. Dating presidente kan Student Council kan Technological University of the Philippines, siya naging Student Regent man kan 2002. 33 anyos na siya, asin mahilig mag-drowing sa baybay.

 

 

 

 

Advertisements